Ocenuji.cz - na prodej


Nabídněte Vaši cenu | You offer Your price

Bližší informace o prodeji domény a označení Vám poskytne  |

For more information about sale the sign and domain
and for further information please contact


JUDr. Petr Přehnil, Ph.D.
patentový zástupce | trademark attorney

e-mail: VillaSlunicko@volny.cz
Tel.:+420 608 616 217


Zveřejněno | Published : 07/02/2014